Regulamin

Regulamin - ogólne

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z escort.club tj. serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora pod adresem www.escort.club. Zaakceptowanie tych warunków oznacza, że przeczytałeś i rozumiesz te warunki bez zastrzeżeń. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub nie rozumiesz, co to oznacza, opuść escort.club teraz. Niniejszy Regulamin określa warunki które mają zastosowanie do serwisu escort.club. 


Wstęp

escort.club to serwis o charakterze społecznościowym dedykowany łączeniu i budowaniu relacji osób szukających towarzysza (wymiany kontaktów towarzyskich między użytkownikami) do wspólnego spędzania czasu w sposób, na który się zgodzą. Jest to serwis, będący środkiem komunikacji na odległość. Rejestracja konta użytkownika jest bezpłatna. Uzyskując dostęp do serwisu lub korzystając z niego w jakikolwiek sposób, w tym między innymi odwiedzając lub przeglądając escort.club, istniejące konta wraz z ogłoszeniami czy ofertami lub przesyłając treści lub inne materiały do serwisu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Wyrazy pisane wielką literą są zdefiniowane w niniejszym Regulaminie. 


Akceptując Regulamin oświadczasz i potwierdzasz również, że:

- Jesteś pełnoletni i masz co najmniej 18 lat (lub uzyskaną pełnoletność w jurysdykcji, w której aktualnie się znajdujesz), masz prawo do posiadania i/lub czytania materiałów dla dorosłych w Twojej społeczności i nie pozwolisz nieletnim zobaczyć żadnych znalezionych materiałów tutaj;

- Zgadzasz się i potwierdzasz, że korzystanie z tej witryny jest w pełni zgodne z prawem jurysdykcji, której podlegasz, i że nie zabrania się korzystania z tej witryny z powodu jakichkolwiek ograniczeń, w tym ograniczeń wiekowych;

- Masz świadomość, że www.escort.club jest witryną dla dorosłych, która może zawierać zdjęcia, wideo, audio, język i inne materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym;

- Oglądanie nagości lub materiałów erotycznych dla dorosłych w społeczności/lokalizacji, w której mieszkasz lub w której aktualnie się znajdujesz, nie jest nielegalne i nie podlega odpowiedzialności karnej. Rozumiesz standardy i przepisy dotyczące dostępu i korzystania z tej witryny oraz ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje działania;

- Rozumiesz, że jeśli korzystasz z serwisu z naruszeniem Regulaminu, to rozumiesz, że możesz naruszać prawo lokalne jak i międzynarodowe;

- Zwalniasz escort.club, jego właściciela, jego moderatorów oraz podmioty trzecie współpracujące z escort.club z wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z korzystania z tego serwisu;

- Zgadzasz się nie pobierać, kopiować, zapisywać, wycinać i wklejać, sprzedawać, licencjonować, wynajmować, dzierżawić, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, powielać, przesyłać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, dostosowywać, edytować ani tworzyć prac pochodnych z materiałów lub treści znajdujących się w serwisie lub z tego serwisu bez uprzedniej zgody faktycznego(-ych) właściciela(-ów) tychże treści lub materiałów;

- Rozumiesz, że ten serwis zawiera informacje i linki do dostawców rozrywki, a także zwykłych ludzi szukających zabawy i towarzystwa do wspólnego spędzania czasu w sposób, na który się zgadzają. Wszystkie konta, ogłoszenia i oferty prezentowane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. www.escort.club nie ocenia, nie sponsoruje ani nie popiera żadnego z użytkowników, którzy rejestrują się na escort.club w jakikolwiek sposób. escort.club nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności i nie toleruje ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek formie niemoralnych lub nielegalnych działań. Jeśli stwierdzisz, że na escort.club znajdują się niezgodne z prawem treści, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas pocztą elektroniczną na adres [email protected];

- Nie będziesz podejmować prób ominięcia jakichkolwiek zabezpieczeń serwisu escort.club; 

- Wejście na stronę oznacza świadomą oraz dobrowolną akceptację Regulaminu;

- escort.club może w każdej chwili dokonać zmiany niniejszego regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, ponieważ warunki te mogą ulec zmianie i są dla Ciebie wiążące.

- Potwierdzasz, że dokładnie przeczytałeś wszystkie powyższe i poniższe warunki. 


Użytkowanie

Zabrania się korzystania z escort.club w sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie serwisu lub ograniczenie dostępności lub dostępności serwisu; lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalnością.

Nie wolno używać escort.club do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są z nimi powiązane) oprogramowania szpiegującego, wirusa komputerowego, konia trojańskiego, robaka, rejestratora naciśnięć klawiszy, rootkita lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego.

Zabrania się prowadzenia systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na escort.club lub w związku z escort.club bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nie wolno używać escort.club do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych/usługowych/reklamowych.

Nie wolno korzystać z escort.club do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.


Użytkownicy

Zdjęcia i teksty profili publikowane na escort.club są dostarczane przez użytkowników, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami escort.club i odpowiadają za zawartość profilu, w tym przesyłane zdjęcia i publikowany tekst w ogłoszeniach i ofertach.

Zabrania się użytkownikom przesyłania fałszywych, nieprawdziwych i nieprzedstawiających użytkownika zdjęć. Jeśli znajdziemy takie konto, to w konsekwencji całe konto zostanie natychmiast usunięte, a talony nie zostaną zwrócone. Użytkownicy mogą dostarczyć zdjęcie weryfikacyjne, aby udowodnić, że profil jest prawdziwy. Wymagania dotyczące zdjęć weryfikacyjnych są podane na każdym koncie użytkownika. Zdjęcie weryfikacyjne jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nigdy nie zostanie opublikowane. W przypadku niezaufanych agencji / klubów wymagamy weryfikacji co najmniej 5 profili w celu aktywacji konta. W przypadku zakupu Talonów i niespełnienia tego warunku użytkownikowi nie przysługuje zwrot Talonów.

Zabrania się użytkownikom escort.club zamieszczania jakichkolwiek treści przedstawiających genitalia. Takie zdjęcia zostaną natychmiast usunięte.

Wszyscy użytkownicy escort.club mają powyżej 18 lat.


escort.club sprawdzi każdy komentarz, ogłoszenie, publikowaną treść oraz zamieszczane zdjęcia, zanim zostanie on udostępniony online. Jeśli ustalimy, że wiek osoby na zdjęciu jest kwestionowany odnośnie do minimalnego wieku lat 18, możemy poprosić o weryfikację tożsamości i wieku oraz zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji, jeśli zdjęcie nie spełnia dobrych praktyk biznesowych lub po prostu je usuniemy. Należy pamiętać, że wszystkie fałszywe konta użytkowników zostaną usunięte bez powiadomienia, a Talony znajdujące się na koncie użytkownika przepadną i nie zostaną zwrócone.

Usuwanie i wgrywanie tej samej osoby, tworzenie zduplikowanych profili lub usuwanie całego konta i tworzenie nowego w celu osiągnięcia TOP pozycji na stronie jest surowo zabronione. Jeśli znajdziemy takich użytkowników, którzy to robią, usuniemy ich z escort.club bez uprzedniego powiadomienia. Dozwolonym sposobem przeniesienia profili na GÓRĘ sekcji jest użycie usługi VIP lub Wyróżnione dostępnej na koncie każdego użytkownika możliwej do zakupienia poprzez Talony.


Polityka usuwania

Każde ogłoszenie czy oferta ma przycisk „zgłoś fałszywe”. Jeśli uważasz, że profil wykorzystuje fałszywe zdjęcia, użytkownik czy oferta jest fałszywy, treści naruszają prawa autorskie itp. użyj tego przycisku. Każde zgłoszenie rozpatrujemy się w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, jednak zazwyczaj jest to znacznie szybciej.


Usługi

Utworzenie konta w escort.club i/lub zamieszczenie ogłoszenia czy oferty na escort.club równoznaczne jest z zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem. Każdy zarejestrowany użytkownik może korzystać z pełnych możliwości escort.club jedynie po wykupieniu przez niego przestrzeni reklamowej. Dostępne usługi to tworzenie i publikowanie profili w celu umożliwienia innym zarejestrowanym lub niezarejestrowanych użytkownikom obejrzenia utworzonego konta i wyrażenia zainteresowania spotkaniem. Zarejestrowani użytkownicy mają również możliwość wysyłania prywatnych wiadomości do innych zarejestrowanych użytkowników, dodawania komentarzy i opinii o innych użytkownikach, wręczania Talonów podarunkowych innym użytkownikom (funkcja napiwek) oraz dodawania ogłoszeń i ofert. Niezarejestrowani użytkownicy mogą przeglądać konta zarejestrowanych użytkowników, oferty i ogłoszenia.


Zweryfikowani użytkownicy

Jako administrator weryfikujemy profile i dokładamy starań aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia, ale z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, escort.club nie bierze odpowiedzialności za ich rzetelność ani za treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach, ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z naruszeniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli, ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.

escort.club zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarzy i usuwania ogłoszeń, zdjęć i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z Regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

Każde ogłoszenie ma funkcję weryfikacji. Każdy użytkownik tworzący konto na escort.club ma na swoim koncie opcję „weryfikacji”, której może użyć by uzyskać status „Zweryfikowanego użytkownika”. Wymagamy zdjęcia weryfikacyjnego lub zdjęcia twarzy + dowodu tożsamości jako dowodu, że profil jest prawdziwy. Jeśli osoba prześle wymagane zdjęcia weryfikacyjne, nadajemy status „zweryfikowany”. Dokładne wymagania w zakresie weryfikacji konta dostępne są w zakładce „Moje konto”.

Należy jednak pamiętać, że escort.club nie może i nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, że osoba na zdjęciach na jakimkolwiek konkretnym koncie, ogłoszeniu czy ofercie będzie tą samą osobą, która pojawi się na dowolny termin lub spotkanie zorganizowane z innym użytkownikiem.


escort.club jest w pełni zaangażowany w podnoszenie świadomości na temat handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego oraz angażuje się w przeciwdziałanie takim praktykom. W przypadku, gdy dowiemy się o jakimkolwiek incydencie związanym z handlem ludźmi, wykorzystaniem seksualnym czy też pornografią dziecięcą lub dowolnymi innymi naruszeniami w tymże zakresie, podejmiemy wszelkie możliwe kroki oraz współpracę z organami ścigania i agencjami zajmującymi się zwalczaniem łamania praw człowieka czy przestępczości. Uprzejmie informujemy, że – niestety – zdarzają się przypadki zmuszania ludzi do działania wbrew ich woli i wbrew prawu czemu escort.club sprzeciwia się. 


Wszelkie podejrzenia wykorzystywania seksualnego nieletnich i/lub handlu ludźmi należy zgłaszać odpowiednim władzom w swoim kraju. 


Treści

W Regulaminie „Twoja treść” oznacza materiał (w tym między innymi tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne), które przesyłasz do escort.club w dowolnym wybranym przez Ciebie dobrowolnie celu.

Udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie Twoich treści w dowolnych o istniejących lub przyszłych mediach. Przyznajesz nam również prawo do udzielania sublicencji na te prawa oraz prawo do wniesienia powództwa o naruszenie tychże praw. Gwarantujesz i oświadczasz, że Twoje treści będą zgodne z Regulaminem.


Treści użytkownika nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą powodować działań prawnych przeciwko tobie, escort.club lub dowolnej innej stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

Nie możesz przesyłać do escort.club żadnych treści, które są lub były przedmiotem jakiegokolwiek groźby lub faktycznego postępowania sądowego lub innej podobnej skargi i postępowania.

Zabrania się umieszczania w escort.club zdjęć, które zawierają linki tekstowe, logo, numery telefonów lub adresy e-mail. Takie obrazy usuwamy bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych do escort.club lub przechowywanych na naszych serwerach, hostowanych lub publikowanych w escort.club. 


Wszystkie treści przesłane przez użytkowników są sprawdzane przez nasz zespół zarządzający treścią w ciągu 96 godzin.


Płatności za usługi

Wszelkie płatności dokonywane za pośrednictwem escort.club, tj. płatności wymagane z tytułu usług oferowanych na escort.club, są regulowane przy pomocy Talonów.

Zakupione przez Ciebie Talony są przypisane automatycznie do Twojego konta i możesz nimi dysponować zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Zakup Talonów możliwy jest po zalogowaniu na konto użytkownika. Szczegóły w zakresie sposobu płatności, cen pakietów znajdują się na koncie użytkownika w zakładce „Kup Talony”.

Zakupiona liczba Talonów zasili Konto Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72h od chwili wykorzystania vouchera. Talony są automatycznie odejmowane z konta po zatwierdzeniu danej płatności za usługę lub wykorzystanie Talonów w innym celu zgodnym z Regulaminem.

Użytkownicy mogą wymieniać talony w celu uzyskania opcji VIP oraz Wyróżniony w celu wyróżnienia swojego profilu i ogłoszenia. Opcje płatności za talony znajdziesz w ustawieniach konta profilu. Aktywacja wybranej opcji trwa do 72 godzin. 


Wiadomości

Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość komunikacji za pomocą wiadomości. Każda wiadomość jest płatna za pomocą Talonów, które będą automatycznie odjęte od salda Talonów dostępnych na danym koncie użytkownika. 

W trakcie korzystania z wiadomości zabronione jest przesyłanie treści (w tym również poprzez materiały graficzne i audiowizualne) naruszających Regulamin, zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych użytkowników. Użytkownik wysyłający wiadomości obowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. Zabronione jest kierowanie wiadomości obrażających innych użytkowników i naruszających ich dobra osobiste.


Zwroty

Chcemy, aby nasi użytkownicy byli zadowoleni, zapewniając najlepszą obsługę, dlatego stworzyliśmy specjalną politykę zwrotów w tym obszarze. Użytkownicy mogą poprosić o zwrot pieniędzy w ciągu 72 godzin po dokonaniu zakupu. Możemy nagrodzić zwrot pieniędzy tylko wtedy, gdy przedstawiony zostanie nam ważny i wiarygodny powód, dla którego zakup był spowodowany błędem, działaniem oszukańczym lub było to działanie nieautoryzowane, lub z innego powodu, który uznamy za właściwy i uzasadniony. Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]


Reklamacje

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu usług świadczonych przez escort.club 

escort.club nie ponosi odpowiedzialności z powodu niewykonania usług będących następstwem okoliczności, za które nie jest odpowiedzialny.

Odpowiedź na reklamację nastąpi w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Adres kontaktowy: [email protected]


Wymagania techniczne

Do korzystania z escort.club, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wraz z przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie stron www i obsługą JavaScript, plików cookie. Dla użytkowników planujących założyć konto na escort.club niezbędne jest także posiadanie skrzynki e-mail, w celu rejestracji konta.


Zakończenie współpracy

Możemy zakończyć Twój dostęp do escort.club bez podania przyczyny lub powiadomienia, co może skutkować przepadkiem i zniszczeniem wszystkich powiązanych z Tobą informacji. Wszystkie postanowienia Regulaminu, które ze względu na swój charakter zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności, pozostaną w mocy.


escort.club szanuje własność intelektualną innych osób. Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone, poinformuj nas o tym i skontaktuj się z nami. Podejmiemy wszelkie możliwe kroki prawne celem ochrony Twoich praw. 


Użytkownik ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć swoje konto w zakładce „Ustawienia konta” dostępnej dla zalogowanego użytkownika. Usunięcie konta jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem przez użytkownika umowy z escort.club oraz zaprzestaniem przez escort.club świadczenia usług w tym usług opłaconych talonami. Zwrot niewykorzystanych talonów nie jest możliwy.


Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z jakiejkolwiek Usługi escort.club będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem w Republice Wysp Marshalla, a Ty wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów Republiki Wysp Marshalla. 


Właścicielem oraz Administratorem serwisu jest OWD Entertainment Inc z siedzibą w Republice Wysp Marshalla.


Korzystając z dowolnej Usługi www.escort.club, zgadzasz się, że Regulamin oraz wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy Tobą i escort.club będą na początku rozwiązywane w drodze negocjacji celem zawarcia ugody. Zgadzasz się na 24 miesięczny okres negocjacji zanim sprawa zostanie skierowane zgodnie z właściwością sądów Republiki Wysp Marshalla. 


Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania postanowień Regulaminu poprzez opublikowanie zaktualizowanego Regulaminu na escort.club. Dalsze korzystanie z escort.club po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowego Regulaminu. Prosimy o okresowe przeglądanie Regulaminu pod kątem zmian. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek postanowień Regulaminu lub jakimikolwiek zmianami w Regulaminie, nie korzystaj, nie uzyskuj dostępu ani nie kontynuuj dostępu do escort.club lub natychmiast zaprzestań korzystania z escort.club.


Prosimy o zapoznanie się z naszymi innymi zasadami zamieszczonymi na escort.club. Niniejsze zasady regulują również korzystanie z Usług www.escort.club. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej witrynie, zasadach, Warunkach świadczenia usług oraz niniejszych Warunkach użytkowania w dowolnym momencie. Jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, warunek ten zostanie uznany za możliwy do oddzielenia i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.


Klauzula przetwarzania danych osobowych przekazanych drogą elektroniczną


escort.club jest źródłem reklamowym i informacyjnym i jako taka nie ma związku ani odpowiedzialności z żadną z ogłaszających się na niej osób. Sprzedajemy WYŁĄCZNIE powierzchnię reklamową, nie jesteśmy agencją towarzyską ani w żaden sposób nie zajmujemy się eskortowaniem lub prostytucją. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści lub działania stron internetowych osób trzecich lub osób, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy, kontaktów e-mail lub kontaktów telefonicznych z tego portalu. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszym Regulaminem.


Zdajemy sobie sprawę, że escort.club jest łatwo dostępny dla użytkowników z UE, w związku z czym w niniejszym dokumencie informujemy Państwa, jako osobę, której dane dotyczą, o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, zwane dalej „RODO”. Informujemy, że opisana poniżej procedura dotyczy wszystkich użytkowników witryny na całym świecie.


Ten dokument jest regularnie aktualizowany.


Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji konta, a później w związku z korzystaniem z naszego Serwisu. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług lub spełnienia wymogów prawnych, które musimy spełnić.


Korzystając z naszego Serwisu masz pewność, że Twoje dane wprowadzone do naszego systemu są w pełni bezpieczne i odpowiednio chronione oraz przetwarzane zgodnie z wymogami RODO. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Twoje dane osobowe są chronione w maksymalnym możliwym zakresie, z uwzględnieniem technicznego poziomu dostępnych zasobów. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. W naszej firmie obowiązują surowe zasady, które określają, jakie dane osobowe i na jakich warunkach można przetwarzać. Chronimy Twoje dane przede wszystkim stosując najnowsze technologie, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale także stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoich danych. Serwery Serwisu znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i są zarządzane wyłącznie przez escort.club.


Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym osobom lub podmiotom w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, jeśli skontaktują się z nami w związku ze swoimi zadaniami. Mogą to być jednostki organizacyjne prokuratury, Policji, upoważnionych organów rządowych. Jeżeli korzystasz z płatnych usług naszego Serwisu, Twoje dane osobowe (adres e-mail) mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym nas w świadczeniu tych usług, tj. świadczącym usługi płatnicze.


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokument był jak najbardziej zrozumiały. Jeśli pomimo naszych wysiłków pojawią się dalsze niejasności, z przyjemnością wyjaśnimy Ci dowolną część dokumentu.


Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i nie planujemy tego.


Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa (na podstawie art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 34 RODO):

* żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy jako administrator danych osobowych,

* żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych,

* żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

* prawo do przenoszenia danych,

* prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

* do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,

* do powiadomienia w przypadku naruszenia danych osobowych,

* do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.


Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected]


Korzystanie z któregokolwiek z Twoich praw wymienionych w RODO

Skorzystanie z prawa należy zgłosić w formie pisemnej na adres e-mail/skrzynka danych/ osobiście w siedzibie firmy z potwierdzoną identyfikacją i uwierzytelnieniem przez osobę upoważnioną.

Informacje, do których jesteś uprawniony jako osoba, której dane dotyczą, zostaną przekazane na Twoje żądanie, również w siedzibie firmy po stwierdzeniu i uwierzytelnieniu Twojej tożsamości.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, zwanym „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, zwanym dalej jako „RODO”.

Wyrażając zgodę wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez escort.club w następującym zakresie: nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miasto, etykieta, płeć, orientacja, preferencje erotyczne i seksualne, parametry podane w formularzu (np. wzrost, waga, kolor włosów, długość włosów, kolor oczu, języki, rozmiar biustu, wiek, rasa, narodowość, …), wizerunek i fotografie.

Zgoda jest ważna tylko wtedy, gdy moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do opisanego poniżej celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji działań umownych lub przed umownych.


Zgoda jest wyrażona w celu marketingowym oraz do prawidłowego wykonania umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę przez okres współpracy, korzystanie z usług Spółki oraz sześć miesięcy po jej zakończeniu.

Spółka jest upoważniona do wykorzystywania moich danych osobowych wyłącznie zgodnie z wyżej wymienionymi celami lub z uzasadnionej potrzeby organów kontrolnych i organów ścigania.


Spółka jest ponadto upoważniona do przekazywania moich danych osobowych wyłącznie podmiotom współpracującym ze Spółką w celu realizacji podstawowego celu, na jaki wyrażona jest zgoda. Spółka zobowiązuje się do zawarcia z takimi podmiotami umowy zawierającej takie same warunki przetwarzania moich danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz RODO.

Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne. Ponadto zostałem poinformowany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa o przysługującym mi prawie do:

* wycofać zgodę bez podania przyczyny,

* dostępu do swoich danych i prawa do ich poprawiania,

* usunięcia moich danych w przypadku przetwarzania sprzecznego z ochroną określoną w odpowiednich przepisach lub wbrew takiej zgodzie lub w przypadku cofnięcia zgody,

* sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o przysługującym mi prawie do przenoszenia danych osobowych, o prawie do wnioskowania o kontrolę w przypadku automatycznego przetwarzania danych osobowych, o prawie do aktualizacji moich danych osobowych.

Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie, że rozumiem jej znaczenie, że moja zgoda nie była uzależniona od żadnych innych okoliczności reprezentujących moją relację z administratorem (że moja zgoda jest oddzielna od takich relacji), któremu ją wyrażam.


WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, numer telefonu, kraj/miasto, etykieta, płeć, orientacja, preferencje erotyczne i seksualne, parametry podane w formularzu (np. wzrost, waga, kolor włosów, długość włosów, kolor oczu, języki, rozmiar biustu, wiek, rasa, narodowość, …), wizerunek i fotografie w celu przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Firma.

Informacje o prawach podmiotów są wymienione w informacji o ochronie danych osobowych, która publikowana jest na stronie internetowej Spółki.


Polityka cookie


W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookie. Korzystanie z naszego serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.


Na stronie serwisu escort.club wykorzystujemy pliki cookie techniczne i analityczne.


Techniczne pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego działania portalu. Wykorzystujemy je, aby:

- zoptymalizować nasz serwis pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie;

- zapewnić bezpieczeństwo przeglądania serwisu;

- zapamiętać, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej serwisu wybranych treści;

- utrzymać Twoją sesję, kiedy odwiedzasz i logujesz się na konto serwisu escort.club lub korzystasz z innych funkcjonalności serwisu.


Z analitycznych plików cookie korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszego serwisu oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.


Między innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości serwisu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów.


W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookie lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie.


Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookie w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:


Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.


Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.


Mozilla Firefox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.


Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.


Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie – należy wybrać odpowiednią opcję.


Polecane sex ogłoszenia

? Marcelina Nuru i Dominacja - escort Białystok Marcelina Nuru i Dominacja Białystok, 26y
?
?
? Aktoreczka Porno - escort Wrocław Aktoreczka Porno Wrocław, 25y
? Paris - escort Gorzów Wielkopolski Paris Gorzów Wielkopolski, 30y
? Małgosia - escort Mikołów Małgosia Mikołów, 32y
? Camila Exclusive - escort Wrocław Camila Exclusive Wrocław, 25y
? Ola - escort Rybnik Ola Rybnik, 30y
? Usterka - escort Łódź Usterka Łódź, 35y
?
? Hottt Claudia - escort Gdańsk Hottt Claudia Gdańsk, 24y
? Katarina debiut - escort Ząbki Katarina debiut Ząbki, 24y
? Massage i wiecej - escort Leszno Massage i wiecej Leszno, 32y
? Majka - escort Bydgoszcz Majka Bydgoszcz, 40y
? Seksowna Amanda - escort Kraków Seksowna Amanda Kraków, 34y
? Isabell - escort Łódź Isabell Łódź, 46y
? Dorotta - escort Koszalin Dorotta Koszalin, 55y
? Marina VIP - escort Katowice Marina VIP Katowice, 31y
? LODZIK BEZ GUMKI - escort Kraków LODZIK BEZ GUMKI Kraków, 30y
?
?
? Zuza prywatnie - escort Ząbki Zuza prywatnie Ząbki, 29y
? Blond Angel - escort Skierniewice Blond Angel Skierniewice, 35y
?